Svako normalno zarastanje kože nastaje zamenom oštećenog tkiva novim vezivnim tkivom – cikatrizacijom (odnosno stvaranjem ožiljka). Kod normalog zarastanja kože nastaje fin linearan ožiljak koga je teško uočiti.

Da bi ožiljak bio što manje uočljiv mora preoperativno dobro da se isplanira rez. hirurška incizija se planira tako da finalni ožiljak leži paralelno ili u neposrednoj blizini relaksacionih kožnih tenzionih linija koje se poklapaju sa linijama bora.

Ukoliko dođe do poremećaja u zarastanju rane nastaju tzv. abnormalni ožiljci koji se manifestuju kao: 1) široki, 2) hipertrofični i 3) keloidi.

Široki ožiljci su opisani prvi put 1987 godine od strane Rudolhfa, a karakterišu se time što imaju potpuno isti raspored kolagenih vlakana kao i normalan ožiljak. Klinički tipičan široki ožiljak je ravne površine, širok i često ulegnut.

Hipertrofični ožiljci prestavljaju abnormalni rast ožiljka koji se ne širi u kožu koja nije zahvaćena originalnom ranom. Kod hipertrofičnih ožiljaka period sazrevanja traje od 18 do 24 meseca.

Keloidni ožiljci prestavljaju abnormalni rast ožiljka koji se širi u kožu koja nije zahvaćena originalnom ranom.

Lečenje abnormalnih ožiljaka

Pre nego što se počne sa lečenjem ožiljka treba utvrditi sledeće: dijagnozu, lokalizaciju ožiljka, orjentaciju, dužinu, širinu, pigmentaciju, nepravilnost konture, iskrivljenost anatomskih obeležja i starost ožiljka. Mora se postaviti klinička diferencijalna dijagnoza između keloida, hipertrofičnog ili širokog ožiljka i tek tada možemo da počnemo sa lečenjem ožiljaka. Lečenje abnormalnih ožiljaka zavisi od procene hirurga. Lečenje abnormalnih ožiljaka može biti: nehirurško, hirurško i kombinovano.

Nehirurško lečenje

Tretman abnormalnih ožiljka Contractubex-om. Ispoljava antiproliferativno, antiinflamatorno omekšavajuće dejstvo na proliferativno ožiljno tkivo. Primenjuje se tako što se nežno umasira u kožu nekoliko puta dnevno dok se sav gel ne absorbuje.

Kompresivni tretman. Započinje se rano u fazi maturacije kompresijom pomoću specijalnog elastičnog odela ili steznika. Komprsija mora da bude stalna u toku 24 časa narednih 6 do 12 meseci.

Silikonski materijali. Mogu biti u obliku pločice (Cica Care) ili u obliku gela (Dermatix) i daju pozitivne rezultate u lečenju hipertrofičnih ožiljaka uz tretman koji traje 24 časa u toku 6 do 12 meseci

Retinoična kiselina. Inhibira stvaranje kolagena i ako se lokalno primenjuje dva puta dnevno u trajanju od 1 godine postižu se dobri rezultati.

Ostali neoperativni tretmani. Intraožiljno ubrizgavanje kortikosteroida (Kenalog 10) ili interferona, terapija zračenjem, elektroforeza, hidroterapija itd. danas se ređe primenjuju.

B) Hirurško zbrinjavanje abnormalnih ožiljaka

Pedantna hirurška tehnika je esencijalna za postizanje dobrog ožiljka. Potkožno tkivo se ušiva po slojevima pojedinačnim šavovima, dok se koža ušiva produžnim intradermalnim šavom koristeći fini monofilamentni konac sa atraumatskom iglom. Šavovi se na licu skidaju od 5 do 7 dana dok se na drugi delovima tela skidaju 12 do 14 dana.

Ekspanzija kože. Ekspanderi su oblika balona a prave se od silikonskih elastomera u različitim oblicima i veličinama. Povezani su pomoću tankog creva sa konektorom u koga se ubrizgava fiziološki rastvor u određenim vremenskim periodima sve dok se ne postigne određena naduvenost a sa tim i kontrolisano povećanje površine kože. Višak kože dobijen ekspanzijom koristi se za rekonstrukciju defekta koji nastaje sekundarno na mestu gde se ekscidira abnormalno ožiljačno tkivo.

Ekscizija abnormalnog ožiljka laserom. Ovoj metodi se ranije davao veliki publicitet, međutim današnji izveštaji govore o mešovitom uspehu, ne tako dobrim kao što se očekivalo.

Dermoabrazija. Ova metoda nema nikakvog efekta na široke ožiljke. Jedino se dermoabrazijom može postići efekat kod neravnih i izdignutih ožiljaka kao što su ožiljci od akni na licu.