RADIOTALASNO UKLANJANJE KAPILARA I VASKULARNIH PROMENA

SPAJDER NEVUSI (paukoliko prošireni kapilari)

Paukoliko deformisani krvni sudovi su najčešće prisutni kod žena i dece, s tim što ni starije osobe muškog pola nisu pošteđene ovakvih promena na koži. Najčešće ih nalazimo na koži lica i trupa. Oko 15% zdrave predškolske i 45% školske dece ima vaskularne malformacije ovog tipa, lokalizovane prevashodno na licu ispod donjeg kapka, na obrazima, vrhu nosa i ušima, a potom na podlakticama i dekolteu. Najčešće su to deca sa svetlom kožom i očima.

Kod žena su spajder nevusi obično udruženi sa stanjima praćenim povišenim nivoima estrogena, kao što je trudnoća i upotreba kontraceptiva sa visokim koncentracijama pomenutog hormona.

Centralni svetlo crveni punktum blago uzdignut iznad nivoa kože predstavlja dilatiranu arteriolu od koje se granaju prošireni kapilari u vidu paukovih nogu, zbog čega je celokupna vaskularna formacija i dobila naziv spider nevus. Centralni punktiformni elelement koga čini centralna arteriola, na pritisak jagodice prsta pulsira, pri čemu u trenutku pritiska iščezavaju paukoliki nastavci proširenih kapilara, koji se istog trenutka pune krvlju po prestanku pritiska.

Pored svetlo crvene boje koja je karakteristika za dečiji uzrast, spajder nevus može ići od purpurne do modro plave boje što je većinom karakteristika ovakvih promena kod starijih osoba i onih sa većim dimenzijama. Veličina može biti od nekoliko milimetara sa jedva naznačenom crvekastom centralnom arteriolom, pa do cela dva centimetra.

Spajder nevus može vremenom nestati, ali se tada obično radi o deci sa malim svetlo crvenim paukolikim malformacijama.

Promena kao takva nema uticaja na zdravlje, ali zbog svoje lokalizacije i izgleda predstavlja ozbiljan kozmetski problem. Ukoliko ne iščezne vremenom, promena progredira, uvećava se, menja boju od svetle ka purpurnoj i modroj. Kod žena srednje dobi promena je obično većih dimenzija, pa je ni puderom ni korektorom ne mogu zamaskirati.

Upravo su to i pravi razlozi za njihovo uklanjanje, jer nezadovoljstvo sopstvenim izgledom i utisak da vas ljudi primećuju upravo zbog ovakve vaskularne promene može prouzrokovati nezadovoljstovo sopstvenim životom i konstantan stres.

Kakav nam se spektar lečenja danas pruža. Starije metode su bile tečni azot i elektrokoagulacija kojom je u stvari spaljivan spajder nevus, nakon čega obično ostaje hiperpigmentisani ožiljak. Kada govorimo o upotrebi pulsirajućeg lasera, svakako se mora znati sledeće pravilo, a što predstavlja javnu tajnu: laser bilo kojeg tipa, kao što ne može da prepozna i uništi nepigmentisane dlake, isto tako nema uticaja ni na kapilare koji su purpurne i modre boje što je u najvećem broju slučajeva boja spajder nevusa. S obzirom na stepen lateralnog oštećenja, hiperpigmentisani ožiljci su česta pojava. Laser u stvari prouzrokuje stvaranje centralnog tromba u okviru arteriole, čime je onemogućeno snabdevanje krvlju paukolikih kapilara. Međutim, često nema uspeha nakon gotovo tri do četiri tretmana ili je on krajnje polovičan, što ovu metodu ipak ne čini terapijskom metodom izbora.

Nesumnjivo, metoda izbora su radiotalasi frekvencije 4MHz, uz pomoć specijalne mikro fiber iglice debljine 0,02mm. Jako je bitno kako krenuti sa intervencijom. Moramo napomenuti da je intervencija bezbolna, brza i efikasna. Obavezno se moraju poštovati pravila rada. Pošto je ključ vaporizacija, obavezno se sa uklanjanjem počinje od krakova, a ne od centralne arteriole, zbog eventualnog propratnog krvarenja. Ide se duž svakog kraka, s tim što se centralno pulsirajuća arteriola uklanja tek na kraju kada su vaporizovani svi krakovi spajder nevusa. Onda se vaporizuje centralna arteriola. Na mestu spajder nevusa ostaje polje koje je beličaste boje, ali apsolutno bez krakova i centralne arteriole, kao da su gumicom obrisani. Spajder nevusi veličine do osam milimetara se uklanjaju u jednom aktu za petnaest sekundi. Spajder nevusi veći od osam milimetara zahtevaju još jednu intervenciju na pojedinim krakovima koji obično zaostanu nakon prve intervencije.

Recidiva nema, a ožiljak ne bi trebalo da postoji. Ipak, moramo znati da su delovi kože na kojima se nalaze spajder nevusi veoma osetljivi, pa da iz tog razloga pojava blage hiperpigmentacije na mestu intervencije nije ožiljak već krvni pigment iz vaporizovane centralne arteriole. Iskustvo je prema tome ključ uspeha jer nam omogućava da predvidimo pomenutu pojavu i unapred je sprečimo određenim kremama.